İşlem Geçmişi Transactiegeschiedenis
  Wissen
  0
  (
  )
  Verw.
  x2
  %
  ÷
  7
  8
  9
  ×
  4
  5
  6
  -
  1
  2
  3
  +
  0
  .
  =

  Rekenmachine

  Met de rekenmachine kunt u eenvoudig verschillende numerieke wiskundige bewerkingen uitvoeren. De website rekenmachineonline.net bevat rekenhulpmiddelen voor wiskundige bewerkingen zoals optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen en nog veel meer.

  U kunt de rekenmachine bedienen met toetsenbord en muis. Als u de rekenmachine niet kunt gebruiken met de toetsenbordtoetsen, moet u deze openen door op de NumLock-toets te drukken.

  Tasten
  0123456789 .
  + - * /
  % ( )
  x
  k
  Enter
  Backspace
  Verwijderen
  " (Dubbele aanhalingstekens)

  Voor het decimale teken wordt de "." (punt) gebruikt.

  Rekenmachinegebruik

  U kunt onze rekentool gebruiken met muis en toetsenbord. De bewerkingen die u met de bovenstaande rekenmachine kunt uitvoeren zijn;

  Optellen

  Als u twee of meer getallen wilt optellen, gebruikt u het teken "+" tussen de getallen. Druk op "=" (enter) na het laatste getal.

  120 + 10 = 130
  Aftrekken

  Het vinden van het verschil tussen het ene getal en het andere getal heet aftrekken. Gebruik het teken "-" tussen de cijfers om af te trekken. Druk op "=" (enter) na het laatste nummer.

  120 - 10 = 110
  Vermenigvuldigen

  Om een ​​getal met een ander getal te vermenigvuldigen, gebruik je de 'x'-aanwijzer (*-toets op het toetsenbord) tussen de getallen. Druk op '=' (enter) na het laatste nummer.

  120 x 10 = 1200
  Delen

  Om een ​​getal door een ander getal te delen, gebruik je de aanwijzer '÷' (de toets / op het toetsenbord) tussen de getallen. Druk op '=' (enter) na het laatste nummer.

  120 ÷ 10 = 12
  Bewerkingen met haakjes

  Bij bewerkingen met haakjes moet u eerst de berekeningen binnen de haakjes uitvoeren.

  10 x 2 + 5 = 25
  10 x (2 + 5) = 10 x 7 = 70
  Percentage berekenen

  Voor percentagebewerkingen moet u de %-markering gebruiken.

  Voor 10% van 150: 150 x 10% = 15
  Om 150 met 10% te verhogen: 150 + 10% = 165
  Om 150 met 10% te verlagen: 150 - 10% = 135
  Om te bepalen welk percentage 100 is van 500: 100 ÷ 500% = 20
  Kwadrateren

  Om het kwadraat van een getal te vinden, voert u eerst het getal in en klikt u vervolgens op de knop 'x2'.

  92 = 9 x 9 = 81
  Wortel

  Om de vierkantswortel van een getal te vinden, klikt u eerst op de knop '√' en voert u het getal tussen haakjes in.

  √(81) = 9
  Volgorde van bewerkingen

  Volgorde van prioriteit bij transacties; De bewerkingen tussen haakjes zijn eerst, daarna de bewerkingen van vermenigvuldigen en delen, en vervolgens de bewerkingen van optellen en aftrekken. Als twee gevallen met dezelfde prioriteit, zoals vermenigvuldigen en delen, naast elkaar liggen, wordt eerst de linkerbewerking uitgevoerd.